Paleta produktów

Germamid Germadur Germaform

Produkty klasy 1A – oryginalnie pakowane

Materialy specjalne – Jakosc przemyslowa – Regeneraty – Przemialy

wzmocnione – niewzmacniane – uniepalnione – stabilizowane – barwione

PA 6,11,12,66
Poliamid
TPE
E, U, S
PPO
Polioksyfenylen
Blendy SAN/ASA
Styren-Acrylonitryl
PBTP
Politereftalan butylenu
PPS
Polisulfid fenylenu
PC
Poliwęglan
POM
Poliacetal
PEI
Polieterimid
ABS
Akrylonitryl-butadien-styren
PP
wzmocnione